اخبار

portfolio-not-work

۲۱ دی: اشتباهاتی که ممکن است در رزومه شما باشد

توبیاس فن‌اشنایدر، بنیان‌گذار Semplice، اشتباهاتی که ممکن است وجود داشته باشد و راهکار بهبود آن را با شما در میان می‌گذارد. شما رزومه‌ی آنلاینی را برای کار طراحی‌تان ساخته‌اید. یک کاور مناسب برای آن ایجاد کرده و به تعداد بی‌شماری از کمپانی‌ها فرستاده‌اید. با ایمیل‌های دوستانه و هدایای تبلیغاتی که در موقعیت مشابه شمارا ترغیب به استخدام می‌کند ادامه داده‌اید.